Danışma Hattı: 0850 311 70 70

Bilgi Güvenliği Politikası

ECZACIBAŞI YAPI ÜRÜNLERİ GRUBU BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu (EYÜG) kendine ve paydaşlarına ait olan kurumsal ve kişisel bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul eder. Tüm EYÜG çalışanları ve paydaşları, kurumsal bilgileri ve bu bilgileri barındıran bilgi sistemlerini ve fiziki iş alanlarını farklı kaynaklı tehditlerden sürekli ve etkin biçimde korur.

Bilgi güvenliğinin öncelikli olarak amacı, EYÜG’e ve/veya paydaşlarına ait her tür bilginin kendisinin ve bu bilginin işlenmesinde kullanılan ortamların sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından kullanılmasının (gizlilik), eksiksiz, doğru olarak saklanmasının (bütünlük) ve gerektiğinde kullanıma hazır olmasının (erişilebilirlik) sağlanmasıdır.

Pozisyonları veya görevleri ne olursa olsun tüm EYÜG çalışanları ve EYÜG ile çalışan 3. taraflar, EYÜG’ün yerleşik bilgi güvenliği politika ve prosedürlere uymalı ve kendilerine tebliğ edilmiş ilgili diğer bilgi güvenliği sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalmalıdır.

Tüm EYÜG çalışanları ve paydaşlarından aşağıda belirtilen hususlara özen göstermesi beklenir;

İlgili yasa, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda belirlenen kurumsal bilgi güvenliği ile politika ve prosedürlerine uyum sağlanması,

EYÜG dahilinde kurulmuş ve işletilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereksinimlerine tam uyum sağlanması,

EYÜG’e ait kurumsal bilgi sistemlerinin ve kurumsal bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin temin edilmesi ve sürekli kontrolünün sağlanması,

EYÜG’ün sahip olduğu kurumsal bilginin kaybolma, bozulma veya kötüye kullanılma gibi durumlarından doğabilecek güvenlik risklerinin etkin şekilde yönetilmesi,

Fark edilen her tür bilgi güvenliği zafiyetinin ve bilgi güvenliği olayının, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’ne bildirilmesi

EYÜG Bilgi Teknolojileri Departmanı, bilgi sistemleri faaliyetlerini tarif eden politika ve prosedürlerin işlevsel olarak sahibidir ve bunların şirket içinde uygulanmasından sorumludur.  Her birimin yöneticisi, kurumsal bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uyumun sağlanması için kendi birim ve süreçlerinde gerekli her tür tedbiri almak ve kontrol sağlamaktan birinci derece sorumludur.

Kurumsal bilgi güvenliği politikaları ve prosedürlerinin ihlali aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim gerek denetim gerekse ihbar sonucu tespit edilen bilgi güvenliği ihlalleri, istihdama son verilmesine kadar gidebilecek disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

EYÜG, kurumsal olarak bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağını ve sürdürdüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli olarak iyileştireceğini, ihtiyaç duyulan her türlü kaynak tahsisi ile destekleyerek, taahhüt eder.

EYÜG Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ISO/IEC 27001 Standardı’na uygun olarak işletilmesi, itibarımızın korunmasına ve iş başarımızın devamlılığına destek sağlar.

Tüm EYÜG ailesi fertlerinin, kurumsal bilgi güvenliğine verdiği sürekli destek ve gösterdiği uyum için teşekkür ederim.


Ali Aköz

Yapı Ürünleri Grup Başkanı

Bizden hangi konuda haberdar olmak istersin?
Ad
Soyad
E-Posta
Telefon
 • Mutfaklar

 • Akademi

 • Restoranlar

 • Doğal Gıda

 • Mutfak Gereci

 • Eczacıbaşı Yapı Grubu Kuruluşu (İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.) iletişim formu ile ilgili olarak Şirket tarafından tarafıma sunulan ve okuyup anladığım Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenme Politikası'nı kabul ediyorum.
 • Kampanyalardan yararlanmak için elektronik ticari ileti almayı kabul ediyorum.
 • Bu bölümde, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerim ile biyometrik ve genetik verilerime ilişkin bilgi paylaşmam halinde paylaştığım bilgilerimin müşteri hizmetleri süreci kapsamında talebimin sonuçlandırılması ile sınırlı olarak işlenmesine izin veriyorum.
ÖZEL TEKLİF ALIN
Ad
Soyad
E-Posta
Telefon
Mesajınız
 • Eczacıbaşı Yapı Grubu Kuruluşu (İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.) iletişim formu ile ilgili olarak Şirket tarafından tarafıma sunulan ve okuyup anladığım Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenme Politikası'nı kabul ediyorum.
 • Kampanyalardan yararlanmak için elektronik ticari ileti almayı kabul ediyorum.
 • Bu bölümde, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerim ile biyometrik ve genetik verilerime ilişkin bilgi paylaşmam halinde paylaştığım bilgilerimin müşteri hizmetleri süreci kapsamında talebimin sonuçlandırılması ile sınırlı olarak işlenmesine izin veriyorum.

Intema Mutfak Kanyon Mağazamız kapılarını açtı. Güvenli ve hijyenik bir alışveriş deneyimi sunmak için tüm tedbirleri aldık. Çalışma saatlerimiz 12.00-20.00.

Sağlığınız bizim için değerli...

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu gözeterek, virus (Covid-19) riskini en aza indirmek amacıyla Kasım ve Aralık ayları boyunca tüm etkinliklerimizi ve İntema Mutfak Akademi workshop bilet satışlarını durdurduğumuzu sizlere belirtmek isteriz.