Çevreye Saygılı Mutfaklar

Çevreye Saygılı Mutfaklar

Golden M: Golden M kalite, sağlamlık, dayanıklılık ve sağlığa zararlı maddelerin limitini ölçen bir sertifikadır. German Quality Assurance Association RAL’ın bir parçası olan German Furniture Quality Assurance Association (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel – DGM) tarafından verilmektedir. Mat polimerik gruplarımızdaki seçili renkler, kristal grubumuz ve seçili akrilik renklerimiz bu standarda uygun koşullarda üretilmekte olup, Golden M sertifikasına sahiptir.EMAS (The EU Eco-Management and Audit Scheme): AB Çevre yönetimi ve denetleme planı, yani kısaca EMAS, şirketler ve diğer kuruluşlar için gönüllülük esasına dayalı bir çevre yönetimi aracıdır. EMAS, kuruluşun çevresel performansına ilişkin enerji, kağıt ve atık üretimini, sera gazı emisyonlarını azaltma gibi faaliyetleri değerlendirmek, raporlamak ve iyileştirmek için kullanılır. EMAS, Avrupa Komisyonu tarafından 1993 yılında oluşturulmuştur. Mat polimerik gruplarımızdaki seçili ürünlerimiz bu standarda uygun koşullarda üretilmekte olup, EMAS sertifikasına sahiptir.ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemi belgelendirmesi, kuruluşların enerji verimliliğini artırmaları ve enerji performanslarını iyileştirmeleri için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmalarını sağlar. Mat polimerik, kristal ve akrilik gruplarımız ile gövde renklerimiz bu standarda uygun koşullarda üretilmekte olup, ISO 50001 sertifikasına sahiptir.
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Standardı ISO'nun gözde standart kümelerinden biridir. Bu standardın amacı, işletmelerin çevreye olan zararlarını ve potansiyel olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmektir. Mat polimerik, kristal ve akrilik gruplarımız ile gövde renklerimiz bu standarda uygun koşullarda üretilmekte olup, ISO 14001 sertifikasına sahiptir.